ฝากขายสินค้ากับเรา

ขั้นตอนและค่าใช้จ่ายในการฝากสินค้า::

1.สามารถฝากสินค้าได้ทั้งสินค้าเก่า และสินค้าใหม่จำหน่ายตามสภาพโดยทางผู้ขายต้องแจ้งลักษณะสินค้าโดยละเอียด (เช่นสภาพกี่% ใช้งานได้หรือไม่)

2.ถ่ายรูปสินค้าแบบชัดทุกมุม อย่างน้อย 5 รูปส่งเป็นไฟล์Jpg. หรือส่งผ่านมือถือได้เลย

3.ต้องเป็นสินค้าที่ถูกต้องตามกฏหมายไม่ได้ลักขโมยมา

4.เมื่อมีผู้สนใจสินค้า การรับเงินจะจ่ายผ่านร้าน ดีกว่าทิ้ง ผู้ขายต้องมีหน้าที่จัดส่งสินค้าให้ปลายทางด้วยตนเองในวิธีลงทะเบียน

หลังจากผู้สั่งซื้อได้รับสินค้าแล้ว ผู้ซื้อส่งรูปยืนยันให้ทางร้านดีกว่าทิ้ง เรียบร้อยแล้ว หลังจากนั้น 1 วันทำการ(ไม่รวมวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

ตามเลขที่บัญชีที่ผู้ขายแจ้งไว้ในเบื้องต้น โดยทางร้านจะหักค่าบริการไว้ 25% ของมูลค่าสินค้ารวมส่ง

5.ผู้ฝากขายสินค้าต้องแจ้งข้อมูลผู้ขายตามจริงโดยยืนยันสินค้าถ่ายคู่บัตรประชาชนเพื่อยืนยันตัวตน หากมีข้อผิดพลาดใดใด อาทิมีการหลอกหลวง ต้มตุ๋น สินค้าเป็นสินค้าที่ผิดกฏหมาย หรือเกิดปัญหาคดีความ ผู้ฝากขายจะถูกตัดสิทธิ์การเป็นผู้ขายอย่างธาวรไม่มีสิทธิ์เป็นคู่ค้าอีก

6.สินค้าที่ฝากขายต้องมีมูลค่าก่อนรวมค่าจัดส่งราคาเริ่มต้นที่ 30 บาท

ให้ไว้ ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2562

ร้านดีกว่าทิ้ง


 

CART